გააზრების სამუშაო ფურცლების კითხვა

თქვენს სტუდენტებს მოეწონებათ კითხვის გააზრების რთული სამუშაო ფურცლები ამ ამომწურავი გეგმის ფარგლებში. ამ სამუშაო ფურცლებს აქვს ორი სასწავლო ტექსტი, რომლებიც ამ ძირითადი უნარის შესწავლას უკავშირდება. ამ განყოფილების ფარგლებში იგივე კონცეფცია და მიდგომა გამოიყენება სტუდენტის დასაკავებლად. ეს კეთდება მთელი რიგი უნიკალური სამუშაო ფურცლების მიხედვით. თითოეულ სამუშაო ფურცელს აქვს კითხვის გაგების არაერთი კითხვა, ასევე შეისწავლის რას ფიქრობდნენ, რაც სტუდენტს აყენებს პერსონაჟების ადგილს სასწავლო მონაკვეთში.

ამ ერთეულის გეგმაში შესწავლილი ცნებები

  • მოსწავლეები ყურადღებით კითხულობენ ტექსტს და ადგენენ გაგებას თითოეულ სამუშაო ფურცელზე
  • განმეორებადი კონცეფცია სტუდენტების ცოდნის ასამაღლებლად.


  • ძირითადი სასწავლო წერტილები:
  • სამუშაო ფურცელი ფოკუსირებულია სტუდენტების მიერ ტექსტის გაანალიზებაში და ნასწავლზე დაყრდნობით რიგ რთულ კითხვებზე პასუხის გაცემაში.
  • მოუწოდებს სტუდენტს კავშირი გაუყოს წაკითხულსა და იმას, რასაც თითოეული პერსონაჟი ფიქრობს მონაკვეთში.
  • ეწევა მათ ტვინს კრიტიკულ აზროვნებაში.

ამ სამუშაო ფურცელში შედის

1: როიალტ დალის ტექსტი
2: გააზრების სამუშაო ფურცელი
3: რას ფიქრობდნენ ისინი სამუშაო ფურცელზე
4: წითელქუდა ტექსტი
5: გააზრების სამუშაო ფურცელი
6: რას ფიქრობდნენ ისინი სამუშაო ფურცელზე

ბმული / ციტირება ამ გვერდზე

თუ ამ გვერდზე მოცემულ რომელიმე შინაარსს მიუთითებთ თქვენს ვებსაიტზე, გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს კოდი, რომ ამ გვერდზე მითითებული იყოს, როგორც ორიგინალი წყარო.

წაკითხვის გააზრების სამუშაო ფურცლები: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 2016 წლის 3 ივნისი

ბმული გამოჩნდება, როგორც წაკითხვის გააზრების სამუშაო ფურცლები: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 2016 წლის 3 ივნისიგამოიყენეთ ნებისმიერი სასწავლო გეგმით

ეს სამუშაოები სპეციალურად შექმნილია ნებისმიერი საერთაშორისო სასწავლო გეგმისთვის გამოსაყენებლად. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს სამუშაო ფურცლები, როგორც უკვე არის, ან შეცვალონ ისინი Google Slides– ის გამოყენებით, რათა უფრო მეტად დააკონკრეტოთ თქვენივე სტუდენტის შესაძლებლობების დონე და სასწავლო გეგმის სტანდარტები.