პრეფიქსების სამუშაო ფურცლები, მაგალითები და განმარტება

გადახედეთ შემდეგ დიაგრამას, რომ გაიგოთ, როგორ მუშაობენ პრეფიქსი სიტყვებთან. მარცხენა სვეტი შეიცავს ორიგინალურ სიტყვებს. ცენტრალური სვეტი შეიცავს პრეფიქსი, რომელიც გამოყენებული იქნება ორიგინალ სიტყვაზე. მარჯვენა სვეტში დემონსტრირდება ახალი სიტყვა, რომელიც შეიქმნა მას შემდეგ, რაც ორიგინალი სიტყვაზე გამოიყენება.

ორიგინალი სიტყვა პრეფიქსი Ახალი სიტყვა
ბედნიერი ა- უბედური
ვეთანხმები თქვი- უარყოფა
მესმის არასწორი გაუგებრობა

დიაგრამის დათვალიერების შემდეგ, ხედავთ, რომ პრეფიქსი თითქმის განტოლებებივით მუშაობს. თქვენ იწყებთ სიტყვით, დაამატეთ პრეფიქსი სიტყვის დასაწყისს და ეს უდრის ახალ სიტყვას. როგორც ხედავთ, პრეფიქსი ცვლის ორიგინალ სიტყვების მნიშვნელობას. ზოგიერთ შემთხვევაში, პრეფიქსი იწვევს ორიგინალის სიტყვის საპირისპირო მნიშვნელობას. Დამატებით ა- სიტყვას ბედნიერი სიტყვა სიხარულისგან უკმაყოფილო ხდება. საწინააღმდეგო მნიშვნელობას ანიჭებს სიტყვა პრეფიქსით.მიუხედავად იმისა, რომ პრეფიქსი ვერ დგას თავისთავად, რადგან ისინი ასოები არიან და არა სიტყვები, პრეფიქსებს აქვთ საკუთარი მნიშვნელობა. მაგალითად, მოდით ვნახოთ ისევ ბედნიერი და უბედური. პრეფიქსი ა- სინამდვილეში ნიშნავს 'არა'. თუ გავითვალისწინებთ რას ნიშნავს პრეფიქსი, მაშინ შეგვიძლია გავიგოთ რას ნიშნავს უბედური. თუკი ა- ნიშნავს 'არა', მაშინ უბედური ნიშნავს 'არ არის ბედნიერი'. პრეფიქსების მნიშვნელობების ცოდნა დაგვეხმარება გავიგოთ ან გამოვიცნოთ სიტყვების განმარტებები.შემდეგ დიაგრამაში მოცემულია პრეფიქსების ზოგიერთი განმარტება.

შეხედეთ, თუ როგორ ეხმარება ან ხსნის პრეფიქსის მნიშვნელობა განმარტავს სიტყვას და ჩვენი გაგება.

პრეფიქსების სამუშაო ფურცლები

ეს პაკეტი შეიცავს 5 მზა პრეფიქსის სამუშაო ცხრილს, რომელიც შესანიშნავია სტუდენტის ცოდნისა და გაგების შესამოწმებლად, რაც არის ასოები, რომელსაც სიტყვების დასაწყისში ვამატებთ ახალი სიტყვების ახალი ან განსხვავებული მნიშვნელობით ან განმარტებების შესაქმნელად.

ბმული / ციტირება ამ გვერდზე

თუ ამ გვერდზე მოცემულ რომელიმე შინაარსს მიუთითებთ თქვენს ვებგვერდზე, გთხოვთ, გამოიყენოთ ქვემოთ მოცემული კოდი, რომ მიუთითოთ ეს გვერდი, როგორც თავდაპირველი წყარო.

პრეფიქსების სამუშაო ფურცლები, მაგალითები და განმარტება: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 2018 წლის 8 თებერვალი

ბმული გამოჩნდება, როგორც პრეფიქსების სამუშაო ფურცლები, მაგალითები და განმარტება: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 2018 წლის 8 თებერვალი

გამოიყენეთ ნებისმიერი სასწავლო გეგმით

ეს სამუშაოები სპეციალურად შექმნილია ნებისმიერი საერთაშორისო სასწავლო გეგმისთვის გამოსაყენებლად. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს სამუშაო ფურცლები, როგორც უკვე არის, ან შეცვალონ ისინი Google Slides– ის გამოყენებით, რათა უფრო მეტად დააკონკრეტოთ თქვენივე სტუდენტის შესაძლებლობების დონე და სასწავლო გეგმის სტანდარტები.