დასკვნებისა და დასკვნების სამუშაო ფურცელი

თქვენს სტუდენტებს მოეწონებათ ეს რთული დასკვნები და დასკვნების სამუშაო ფურცლები ამ ყოვლისმომცველი გეგმის გეგმით, რომელიც სავსეა სამუშაო ფურცლებით. ამ სამუშაო ცხრილებს აქვს ტექსტის აბზაცები, რომლებიც დაკავშირებულია ამ ძირითადი უნარის შესწავლასთან. ამ ერთეულის ფარგლებში, მრავალი კონცეფცია და მიდგომა დასკვნებთან და დასკვნებთან გამოიყენება სტუდენტის დასაკავებლად. ეს კეთდება მთელ რიგ უნიკალურ სამუშაო ფურცლებზე. თითოეულ სამუშაო ფურცელს აქვს ფენების მიდგომა პროგრესირების მიმართ. დასმული შეკითხვების სირთულე იზრდება, რადგან სტუდენტი უფრო კომფორტულად გრძნობს დავალებას. ქვემოთ ჩამოთვლილია ძირითადი ცნებები, რომლებიც შეიძლება გაიგონ სტუდენტებმა ამ სამუშაო ფურცლების დასრულების შემდეგ.

ამ ერთეულის გეგმაში შესწავლილი ცნებები

  • მოსწავლეები ყურადღებით კითხულობენ ტექსტს და ადგენენ გაგებას თითოეულ სამუშაო ფურცელზე
  • განმეორებადი კონცეფცია სტუდენტების ცოდნის ასამაღლებლად დასკვნებსა და დასკვნებზე დაფუძნებული სამუშაოების შესახებ.
  • თითოეულ მთავარ კითხვას მოსდევს კითხვა.


  • რა უნდა გახსოვდეთ:
  • დასკვნები და დასკვნები არის უნარი, რომელსაც დრო სჭირდება.


  • ეს ცოდნა მოითხოვს ბავშვების მიერ სხვადასხვა ინფორმაციის შეგროვებას
  • ეყრდნობა ბავშვის სიტყვის კარგ ცოდნას.
  • ეხმარება თქვენს შვილს უნარ – ჩვევების გამომუშავებაში დასკვნითი ინფორმაციის მიღებაში გამოცდილების მიწოდებაში


  • უფრო ნათელს ხდის ნაგულისხმევ ცოდნას.
  • თავის მხრივ, ბავშვს უნდა შეეძლოს მტკიცებულებებზე დაყრდნობით დასკვნების გაკეთება.

ამ სამუშაო ფურცელში შედის

1: დასკვნებისა და დასკვნების სამუშაო ფურცელი 1
2: დასკვნებისა და დასკვნების სამუშაო ფურცელი 2
3: დასკვნებისა და დასკვნების სამუშაო ფურცელი 3
4: დასკვნებისა და დასკვნების სამუშაო ფურცელი 4
5: დასკვნებისა და დასკვნების სამუშაო ფურცელი 5

ბმული / ციტირება ამ გვერდზე

თუ ამ გვერდზე მოცემულ რომელიმე შინაარსს მიუთითებთ თქვენს ვებგვერდზე, გთხოვთ, გამოიყენოთ ქვემოთ მოცემული კოდი, რომ მიუთითოთ ეს გვერდი, როგორც თავდაპირველი წყარო.დასკვნებისა და დასკვნების სამუშაო ფურცელი: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 2016 წლის 26 მარტი

ბმული გამოჩნდება, როგორც დასკვნებისა და დასკვნების სამუშაო ფურცელი: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 2016 წლის 26 მარტიგამოიყენეთ ნებისმიერი სასწავლო გეგმით

ეს სამუშაოები სპეციალურად შექმნილია ნებისმიერი საერთაშორისო სასწავლო გეგმისთვის გამოსაყენებლად. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს სამუშაო ფურცლები, როგორც უკვე არის, ან შეცვალონ ისინი Google Slides– ის გამოყენებით, რათა უფრო მეტად დააკონკრეტოთ თქვენივე სტუდენტის შესაძლებლობების დონე და სასწავლო გეგმის სტანდარტები.