მე –15 შესწორების ფაქტები და სამუშაო ფურცლები

მე -15 შესწორება შედის სამ ცვლილებაში, რომელიც შეტანილია რეკონსტრუქციის ცვლილებებში ᲩᲕᲔᲜ. კონსტიტუცია რატიფიცირებულია სამოქალაქო ომის შემდეგ. ეს შესწორება მიზნად ისახავს ყველა მოქალაქის ხმის უფლების დაცვას, რასისა და ფერის მიუხედავად. იგი ასევე იცავდა გათავისუფლებული მონების ხმის მიცემის უფლებებს, რაც ნებადართულია მე -13 შესწორებით. აღნიშნული ცვლილების რატიფიცირება მოხდა 1870 წლის 3 თებერვალს.

მე –15 შესწორების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ფაქტების ფაილი, ან სხვაგვარად, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ჩვენი 23 – გვერდიანი მე –15 შესწორების სამუშაო ფურცლის პაკეტი, რომ გამოიყენოთ საკლასო ოთახის ან სახლის გარემოში.

ძირითადი ფაქტები და ინფორმაცია

ფონი

 • ეს შესწორება იყო მესამე რეკონსტრუქციის სამი შესწორებიდან, მათ შორის მე -13 და მე -14 შესწორებები.
 • როდესაც დასრულდა სამოქალაქო ომი, შეიტანეს ცვლილებები შეერთებულ შტატებში მონების გასათავისუფლებლად.
 • მე -13 შესწორება დასრულდა მონობა და მე -14 შესწორებამ გათავისუფლებულ მონებს თანაბარი უფლებები მიანიჭა, როგორც აშშ-ს მოქალაქეებს.
 • მე -15 შესწორება იცავს ყველა მოქალაქის ხმის მიცემის უფლებებს, განურჩევლად რასისა და ფერისა.
 • შესწორების რატიფიცირება მოხდა შემდეგ Სამოქალაქო ომი .
 • ცვლილებამ გზა გაუხსნა აფრო-ამერიკელ ხალხს ხმის მიცემის უფლებაში.
 • იგი აშშ – ის კონსტიტუციაში 1870 წელს იქნა მიღებული.
 • შედგა მე -15 შესწორების სამი პროექტი.
 • პირველი პროექტით ხმის მიცემის უფლება ყველა 21 წლის და ზემოთ მამრობითი სქესის მოქალაქეს მიეცა.
 • მეორე პროექტი ხელს უშლიდა ქვეყნებს, შეეკავებინათ ხმის მიცემის უფლებები პირის წიგნიერების უნარის, პირის საკუთრების ქონებისა და მათი დაბადების ადგილის საფუძველზე.
 • საბოლოო პროექტი იყო ის, რაც კონგრესმა დაამტკიცა.
 • შესწორება ძალზე მნიშვნელოვანი იყო, რადგან საბოლოოდ მან აფრიკან-ამერიკელებს მისცა შანსი და უფლება მიეცათ ხმის მიცემისა და არჩევაში იყვნენ საჯარო თანამდებობებში.
 • მას შემდეგ, რაც აფრო-ამერიკელები დასხდნენ, მათ შესთავაზეს კანონები ბავშვებისათვის სკოლების მოწოდებასა და სხვადასხვა რასის წარმომადგენლების დაქორწინების შესახებ.
 • ულისეს ს. გრანტის გამარჯვებული პრეზიდენტობა ჯერ კიდევ 1868 წელს გახდა შესაძლებელი სამხრეთით თავისუფალმა შავკანიანმა ამომრჩეველმა.
 • როდესაც აშშ-ს არმია სამხრეთიდან გაემგზავრა, სამხრეთის თეთრკანიანები იცავდნენ თავს და იღებდნენ კანონს, რომელიც აფრო-ამერიკელებს ხმას არ აძლევდა.
 • დაფიქსირდა დისკრიმინაციული პრაქტიკა, რათა აფრო-ამერიკელებმა არ გამოიყენონ თავიანთი უფლებები.
 • ეს პრაქტიკა გაუქმდა 1965 წლის ხმის მიცემის უფლებების კანონის ამოქმედების შემდეგ.
 • იურიდიული ბარიერები აიკრძალა ადგილობრივ და სახელმწიფო დონეზე, თუ შავკანიანებს მე -15 შესწორებით უარი ეთქვათ ხმის მიცემის უფლებაზე.
 • პირველი სახელმწიფო, რომელმაც მოახდინა მისი რატიფიკაცია ნევადა .
 • სახელმწიფო ტენესი ცვლილება არ დაამტკიცა 1997 წლამდე.

ნაწილი 1

 • ”შეერთებული შტატების მოქალაქეების ხმის მიცემის უფლება არ უნდა უარყონ ან შელახეს შეერთებულმა შტატებმა ან რომელიმე სახელმწიფომ რასის, ფერის ან სერვიტუტის წინა პირობის გამო.”

ნაწილი 2

 • კონგრესს აქვს უფლებამოსილება ამ მუხლის აღსრულება შესაბამისი კანონმდებლობით.

ეფექტები

 • აფრო-ამერიკელებმა აშშ-ში დაუყოვნებლივ ვერ შეძლეს ხმის მიცემა.
 • მე –15 შესწორებას თითქმის ერთი საუკუნის განმავლობაში დიდი ცვლილება არ მოჰყოლია სამხრეთ – აფრიკელ – ამერიკელების ხმის მიცემაში.
 • სამხრეთით ხალხი სხვადასხვა მეთოდს იყენებდა, რომ აფროამერიკელები ხმას არ მისცემდნენ.
 • აკვირდებოდა გამოკითხვის გადასახადებს, რომ აფროამერიკელები ხმას არ აძლევდნენ.
 • გამოკითხვის გადასახადები იყო მოსაკრებელი, რომელიც უნდა გადაიხადოს ადამიანს.
 • თეთრკანიანები ამ ტიპის გადასახადისგან გათავისუფლდნენ 'ბაბუის მუხლის' გამო, რომელიც განმარტავს, რომ თუ მათ ბაბუამ ხმა მისცა ბოლო არჩევნებს, მათ არ უნდა გადაეხადათ საფასური.
 • ასევე გაკეთდა წიგნიერების ტესტები იმისთვის, რომ აფრო-ამერიკელმა ხალხმა ხმა არ მისცეს.
 • ეს ტესტები ხალხმა უნდა გაიაროს, რომ მათ ხმა მისცენ.
 • ამ გამოცდის საფუძველი იყო ბაბუის მუხლიც.
 • შავკანიანების ხმის მიცემის თავიდან აცილების კიდევ ერთი გზა იყო თეთრი პირველადი სისტემა.
 • რამდენიმე შტატში დემოკრატებმა შეადგინეს საკუთარი წესები, რომლებიც შავკანიანებს ხმის მიცემის საშუალებას არ აძლევდა.
 • დაშინებას იყენებდნენ, რომ მათ ხმის მიცემა არ შეეძლოთ, რასაც ძალადობა მოჰყვა.
 • ყველა ამ პრაქტიკას უწოდებდნენ უფლების უფლებას.
 • მაშინაც კი, თუ მე -15 შესწორება იქნა შესრულებული, ბევრ აფრიკელ-ამერიკელს ჰქონდა უფლებამოსილება, სანამ ახალი კანონები არ შემოიღეს და 1965 წელს მიიღეს.
 • ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, კონგრესმა დაამტკიცა სამოქალაქო უფლებების 1957 წლის კანონი.
 • მან აღნიშნა, რომ ყველა ამერიკელს, განურჩევლად ფერისა და რასისა, ჰქონდა ხმის მიცემის უფლება.
 • ამასთან, ამ პრობლემების დაძლევა ინდივიდუალურად წარუმატებელი აღმოჩნდა.
 • ხმის მიცემის უფლებების შესახებ 1965 წ შესთავაზეს ხმის მიცემის შემდგომი ბარიერების მოხსნა.

ხმის მიცემის უფლებები 1965 წ

 • ამ აქტმა კონგრესმა ხუთჯერ შეიცვალა მისი დაცვის გაფართოების მიზნით.
 • ეს დამტკიცდა იმისთვის, რომ დარწმუნებულიყო, რომ არცერთ მოქალაქეს არ უარი ეთქვა ხმის მიცემის უფლებაზე.
 • ეს ითვლებოდა კონსტიტუციის მე -15 შესწორების განხორციელების აქტად.
 • მან აკრძალა წერა-კითხვის ცოდნის ტესტები და სხვა უფლების შეზღუდვის აქტები.
 • ამ კანონის თანახმად, გენერალურ პროკურორს განადგურებული აქვს გამოკითხვის გადასახადების გამოყენება სახელმწიფო და ადგილობრივ არჩევნებში.

მე –15 შესწორების სამუშაო ფურცლები

ეს ფანტასტიკური შეკვრაა, რომელშიც შედის ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ მე –15 შესწორების შესახებ, 23 სიღრმისეულ გვერდზე. Ესენი არიან გამოსაყენებლად მზად არის მე –15 შესწორების სამუშაო ფურცლები, რომლებიც შესანიშნავია სტუდენტებისთვის მე –15 შესწორების შესასწავლად, რომელიც შეტანილია სამოქალაქო ომის შემდეგ რატიფიცირებულ აშშ – ს კონსტიტუციის რეკონსტრუქციის ცვლილებებში შეტანილ სამ ცვლილებაში. ეს შესწორება მიზნად ისახავს ყველა მოქალაქის ხმის უფლების დაცვას, რასისა და ფერის მიუხედავად. იგი ასევე იცავდა გათავისუფლებული მონების ხმის მიცემის უფლებებს, რაც ნებადართულია მე -13 შესწორებით. აღნიშნული ცვლილების რატიფიცირება მოხდა 1870 წლის 3 თებერვალს.შეტანილი სამუშაოების სრული სია

 • აშშ-ს სამოქალაქო ომი: მე -15 შესწორების ფაქტი
 • მე -15 საჭიროება
 • გაშიფრეთ!
 • შედგენილი და რატიფიცირებული
 • მნიშვნელოვანი ხალხი
 • ეფექტები მე -15
 • ხმის მიცემის უფლებების აქტი
 • კომიკური ანალიზი
 • ვიწრო ინტერპრეტაციები
 • Თანაბარი უფლებები
 • რეკონსტრუქციის შესწორებები

ბმული / ციტირება ამ გვერდზე

თუ ამ გვერდზე მოცემულ რომელიმე შინაარსს მიუთითებთ თქვენს ვებგვერდზე, გთხოვთ, გამოიყენოთ ქვემოთ მოცემული კოდი, რომ მიუთითოთ ეს გვერდი, როგორც თავდაპირველი წყარო.

მე –15 შესწორების ფაქტები და სამუშაო ფურცლები: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 2019 წლის 8 აპრილი

ბმული გამოჩნდება, როგორც მე –15 შესწორების ფაქტები და სამუშაო ფურცლები: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 2019 წლის 8 აპრილი

გამოიყენეთ ნებისმიერი სასწავლო გეგმით

ეს სამუშაოები სპეციალურად შექმნილია ნებისმიერი საერთაშორისო სასწავლო გეგმისთვის გამოსაყენებლად. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს სამუშაო ფურცლები, როგორც უკვე არის, ან შეცვალონ ისინი Google Slides– ის გამოყენებით, რათა უფრო მეტად დააკონკრეტოთ თქვენივე სტუდენტის შესაძლებლობების დონე და სასწავლო გეგმის სტანდარტები.